Όροι χρήσης – Προσωπικά δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kytio.gr σας ενημερώνει ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε ηλεκτρονική και γραπτή μορφή τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα τα παρακάτω :

1. Ονοματεπώνυμο πελάτη

2. Ταχυδρομική διεύθυνση

3. Τηλέωνο επικοινωνίας (σταθερό, κινητό)

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση

επίσης προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, πρόσθετη διεύθυνση αποστολής, πληροφορίες τιμολόγησης ( όπως ΑΦΜ, Δραστηριότητα, Επωνυμία) σχετικά με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, νόμος 2472/1997  και 25/5/2018 Κανονισμός λειτουργίας (EU) 2016/679 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (“Γενικοί Κανονισμοί για τα Προσωπικά Δεδομένα”), που στο εξής θα αναφέρεται ως “Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” και σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις δηλώσεων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kytio.gr συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μόνο για σκοπούς εγγραφής του πελάτη. Η παραπάνω επεξεργασία βασίζεται νομικά στη συγκατάθεσή σας που παρέχεται μέσω αυτού του εγγράφου, τη συμμόρφωση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τις νομικές του υποχρεώσεις και το γεγονός ότι η επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα γίνουν προσβάσιμα και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος kytio.gr, οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος. Επιπλέον, ορισμένα από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα γίνουν προσβάσιμα και θα υποβληθούν σε επεξεργασία, εντός των ορίων των ευθυνών τους, από εξωτερικούς συνεργάτες της kytio.gr του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, εταιρίες πληροφοριακών συστημάτων / λύσεων, εκτυπωτικές εταιρείες κλπ.) σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ μας. α προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν στις κρατικές αρχές για τους πελάτες που εμπλέκονται σε αυτό για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα που συμμορφώνεται με το νόμο. Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε χώρα εκτός ΕΕ θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τον περί Προσωπικών Δεδομένων Νόμο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kytio.gr θα διατηρήσει και θα επεξεργαστεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις του και να υπερασπιστεί έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων . Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά.

Με την επιφύλαξη ειδικών εξαιρέσεων, όρων και περιορισμών που προβλέπονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, να διορθώσετε, να περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιταχθείτε, να διαγράψετε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και μετά τη Γενική Ρύθμιση Προσωπικών Δεδομένων, να αρνηθείτε το δικαίωμα να μεταφερθούν σε άλλους συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να ικανοποιήσει το αίτημά σας αμέσως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας γραπτώς, με την ικανοποίηση του  αιτήματος  σας ή για λόγους που σας εμποδίζουν να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή για την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της ή της επεξεργασίας που βασίζεται σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου να μην μπορούμε να σας καταχωρήσουμε ως πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ασυμβίβαστη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέχρι τις 25.5.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Γενικών Δεδομένων) εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα kytio.gr χρησιμοποιώντας τις  παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φωτού Αθανάσιος
Διεύθυνση: Γ. Βλάχου 10-12 & Δ.Μάργαρη 9 , 11525, Αθήνα
Τηλ .: +30 210 3839568
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kytio.gr

Ασφάλεια

Η  εταιρία KYTIO Natural Habits  αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και προχωρημένα μέτρα για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια για εσάς. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλή και εμπιστευτικά.

Έχουμε ενσωματώσει μέτρα ασφαλείας όπως εργαλεία κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Τα τείχη προστασίας χρησιμοποιούνται για την προστασία των διακομιστών και του δικτύου μας από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών και την αλλοίωση των αρχείων και άλλων πληροφοριών που αποθηκεύουμε.

Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) για την προστασία των πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας στο διαδίκτυο. Μόλις μπείτε στη σελίδα πληρωμής, ο υπολογιστής σας θα αρχίσει να επικοινωνεί με τον διακομιστή μας σε ασφαλή λειτουργία. Θα μπορείτε να πείτε ότι βρίσκεστε σε ασφαλή λειτουργία επειδή το “http” στη διεύθυνση ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης σας θα αλλάξει σε “https”.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας είναι εσείς μέσω των παραπάνω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου και της απόκρυψης από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας  KYTIO Natural Habits δεν είναι υπεύθυνο για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον κωδικό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους ίδιους και εύκολα ανιχνεύσιμους κωδικούς (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Σας συνιστούμε επίσης να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Αυτόματη αποσύνδεση
Αν δεν υπάρχει δραστηριότητα για 20 λεπτά, πραγματοποιείται αυτόματη αποσύνδεση από την περιοχή των μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα Δικαιώματα  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.kytio.gr είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της Εταιρείας ΚYTIO NATURAL HABITS. Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων που δημοσιεύει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί λογοτεχνική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την  Εταιρία KYTIO NΑTURAL  HABITS  ή / και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή / και τα τρίτα μέρη που έχουν συνάψει μαζί τους και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους αποτελούν αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική , Τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, λήψη, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού όσον αφορά τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του ιστότοπου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, λήψη, δημοσίευση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας KYTIO NATURAL  HABITS  ή άλλου νόμιμου κατόχου των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις του χρήστη.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.kytio.gr συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη σελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας για να στείλουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να μεταδώσουν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο, είναι παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών ή μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγορασμένα προϊόντα και να ζητήσετε αντικατάσταση α) σε όλες τις περιπτώσεις όπου, με αποδεδειγμένο σφάλμα της Εταιρίας KYTIO NATURAL HABITS , τα προϊόντα που σας έχουν παραδοθεί ήταν διαφορετικά ή ουσιαστικά διαφορετικά από αυτά που έχετε παραγγείλει β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή δεν υπήρχε ένα συμφωνημένο χαρακτηριστικό.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγορασθέντα προϊόντα και να  ζητήσετε να αλλάξουν σε άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι το πλήρες ποσό που έχετε καταβάλει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγορασθέντα προϊόντα και να ζητήσετε την επιστροφή που έχετε καταβάλει σε όλες τις περιπτώσεις όπου το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή δεν υπήρχε ένα συμφωνημένο χαρακτηριστικό, εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για ζημιές, απουσία συμφωνηθέντων ιδιοκτησιών ή για ελάττωμα μόνο εάν έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της, όταν δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις το προϊόν προς  αντικατάσταση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την αρχική απόδειξη αγοράς. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα προϊόντα προς  αντικατάσταση πρέπει να είναι σε κατάσταση που έχουν ληφθεί από τον πελάτη χωρίς ζημιές. Επίσης, η συσκευασία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή συνιστάται προηγουμένως  επικοινωνία με την Εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή και η αντικατάσταση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. πρέπει να επικοινωνήσετε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το ηλεκτρονικό κατάστημα 2. Σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος, εντός 20 ημερών με άλλο προϊόν ή άλλα προϊόντα μέχρι το ποσό που καταβλήθηκε ή με ανάληψη εντός 14 ημερών, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις: πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας online παραγγελίας μπορείτε να μεταβείτε στις προηγούμενες σελίδες και να αφαιρέσετε τις ποσότητες προϊόντων από το καλάθι σας κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αφαίρεση”. Εάν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά το προϊόν δεν έχει αποσταλεί ακόμη, μπορείτε να καλέσετε στο +30210 3839568 (ώρες γραφείου) και ένας συνεργάτης θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Αφού λάβετε το προϊόν, καλέστε μας στο +30210 3839568 (ώρες γραφείου) ή επικοινωνήστε μέσω e-mail της ιστοσελίδας, εξηγώντας γιατί θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Ένας από τους συνεργάτες μας θα σας βοηθήσει αμέσως και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. Εάν η παραγγελία σας έχει τιμολογηθεί και θέλετε να την ακυρώσετε τότε θα πρέπει να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών στο +30210 3839568 και να δώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ωστόσο, η κατάσταση της παραγγελίας σας δεν θα αλλάξει στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Μέθοδοι Πληρωμής

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express  και Citibank. Οι συναλλαγές σας  στο κατάστημά μας προστατεύονται από τα μέγιστα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Για αγορές με την πιστωτική σας κάρτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας.

Ημερομηνίες και χρόνος παράδοσης:
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. τοπική ώρα Ελλάδος.

Your cart
0