Παραγωγική διαδικασία

Στην Tilia χρησιμοποιούμε μόνο μηχανικούς τρόπους επεξεργασίας των πρώτων υλών μας.

Όλα τα συτατικά μεταχειρίζονται με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να χάνουν το δυνατόν λιγότερο από τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Οι θερμοκρασίες επεξεργασίας παρακολουθούνται συνεχώς και η ανάμιξη των πρώτων υλών γίνεται με την ενδεδειγμένη σειρά.

Your cart
0